PROCES PLANIRANJACiljevi

Po statutu organizacija mora da definira svoj plan do početka tekuće godine.
Predsjednica skupštine inicira aktivnosti prema članovima  koji analiziraju rezultate prethodnog perioda i definiraju plan rada, zatim dostavlja plan rada na Upravni odbor koji  ga usvaja. Svaki član doprinosi svojim prijedlozima  I na taj način unapređuje rad Udruženja.

DUGOROČNI CILJEVI

  1.     Broj žena i djevojaka koje se bave keranjem povećan  za 20%,
  2.     Educirano i osposobljeno  100 djevojaka za izradu ručnog rada,
  3.     30 osoba sa posebnim potrebama edukovano  za izradu ručnog rada,
  4.     Postignut brend „Gračaničko keranje“ za 3 godine u Bosni i Hercegovini.

KRATKOROČNI PLAN RADA

1.       Osnovana sekcija keranja koja će doprinijeti postizanju dugoročnih ciljeva.