2011. godine Udruženje je dizajniralo i promoviralo Cvijet “ Sjećanje”, danas u narodu poznatiji kao Cvijet Srebrenice u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon drugog svjetskog rata ne zaborave. Kako je sa ljubavlju urađen tako je i prihvaćen među ljudima. Cvijet je simbol naše priče o genocidu nad našim narodom posebno u Srebrenici, jer je cvijet poruka ljubavi, mira i pomirenja među narodom. Udruženje “Gračaničko keranje” ima pravo na ručnu izradu ovog cvijeta i okuplja žene sa područja cijele Bosne i Hercegovine koje izrađuju najbolje ručni rad. Cvijet ima svoju poruku: Bijelo je za nevinost; Zeleno je za nadu; Jedanaest latica za 11 juli. Cvijet nosi sjećanje sa sobom.

Cvijet možete nabaviti u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Gračanici na sljedećim adresama:

Sarajevo:
– Radnja Amina, Bezistan
– Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA, Džemala Bijedića 122
– Radnja Amire Mutevelić, ul. Veliki Čurčiluk 63

Zenica:
– Slastičarna Korzo, Trg Alije Izetbegovića 64

Mostar:
– Radnja u Starom gradu (preko puta Irme)

Tuzla:
– Radnja BOSFAM, ulica Zlatarska (u blizini Kapije)

Gračanica:
– Udruženje „Gračaničko keranje“ (zgrada medrese)