2011. godine Udruženje je dizajniralo i promoviralo Cvijet “ Sjećanje”, danas u narodu poznatiji kao Cvijet Srebrenice,  u želji da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon drugog svjetskog rata ne zaborave. Cvijet je simbol borbe protiv genocida i masovnih stradanja ljudi.

Cvijet ima svoju poruku :

  • Bijelo je boja koja simbolizuje nevinost
  • Zeleno je boja koja simbolizuje nadu
  • Jedanaestlaticapredstavljaju 11.juli 1995.