PLAN EVALUACIJE
Evaluacija djelovanja organizacije se radi na godišnjem nivou i provodi je sljedeći tim:

  • jedan član iz organizacije,
  • jedna korisnica,
  • jedan predstavnik lokalne zajednice,
  • jedan predstavnik partnera.

Ovaj tim imenuje Upravni odbor i daje mu radni zadatak sa jasno definisanim ciljevima.

PRAVILNIK O EVALUACIJI
Tim definira indikatore, izvore informacija, metode prikupljanja informacija, način analize, te način prezentacije evaluacionih izvještaja Upravnom odboru Udruženja i široj javnosti.