Adresa:

Udruženje „Gračaničko keranje“
111. Gračaničke brigade, br 1.
75 320  Gračanica, BiH

Tel: +387(0)61/994-165
E-mail: info@gracanickokeranje.com
            azemina.ahm@gmail.com

ID broj : 4209812020006

Žiroračun: 1321802001180584 NLB banka