• korisniciKo su korisnici rada organizacije?
  1. žene Gračanice koje poznaju tehniku izrade ručnog rada i one koje žele da nauče,
  2. mlade osobe (žene) koje još nisu doživljele društvenu afirmaciju,
  3. osobe sa posebnim potrebama.
  • Na koji način i koliko često se provjeravaju potrebe korisnika?

Potrebe korisnika se utvrđuju redovnim mjesečnim okupljanjem korisnica, razgovorima sa pripremljenim upitnicima i ostalim logističkim rješenjima, kako bi se redovno saznale njihove potrebe.