Organizacija nema zaposlenih, ali ohrabruje svoje članstvo i pomaže im da se edukuju za sve ono što je potrebno za razvoj organizacije.