missionMISIJA ORGANIZACIJE

Misija Udruženja „Gračaničko keranje“ jeste da okupi što više žena koje poznaju tehniku izrade tradicionalnog ručnog rada „keranja“ i time ih osposobi i ohrabri da se dalje bave time,  temeljeći naše aktivnosti na  kreativnosti, upornosti, odgovornosti, maštovitosti, strpljivosti, ljubavlju prema zavičaju i umjetnosti.

VIZIJA ORGANIZACIJE

  • INTERNA VIZIJA
    Udruženje „Gračaničko keranje“ vidimo u budućnosti kao  snažan i razvijen privredni subjekt koji će znati   iskoristiti potencijale Gračanice i gračaničkih žena.
  • EXTERNA VIZIJA
    Djelatnost Udruženja „Gračaničko keranje“ je oživljena, mladi se ljudi interesuju za keranje  i doprinose razvoju lokalne zajednice.