ORGANIGRAM

Rad ovih tijela regulisan je Statutom udruženja:

  • Skupština se saziva jednom  godišnje,
  • Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci,
  • Nadzorni odbor se sastaje po potrebi.